คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัดได้เข้าร่วมงานประชุม Biometric ของ Zk teco

06 February 2019

รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป